STTTên trườngTên đăng nhậpMật khẩu
1TH Ân Tường Tâybdh_th_so1antuongtay123456aA@
2Cơ sở MN Tư thục Tuổi Ngọc52544L01123456aA@
3MG Ân Hảo Đôngbdh_mn_anhaodong123456aA@
4MG Ân Phongbdh_mn_anphong123456aA@
5MG Ân Thạnhbdh_mn_anthanh123456aA@
6MG Ân Tínbdh_mn_antin123456aA@
7TH Ân Hảo Đôngbdh_th_anhaodong123456aA@
8TH  Ân Đứcbdh_th_so1anduc123456aA@
9MG Ân Hảo Tâybdh_mn_anhaotay123456aA@
10Mầm non 19/4bdh_mn_194123456aA@
11Mầm non Ân Đứcbdh_mn_anduc123456aA@
12MG Ân Mỹbdh_mn_anmy123456aA@
13TH Ân Phongbdh_th_anphong123456aA@
14TH Tăng Doãn Vănbdh_th_tangdoanvan123456aA@
15Mầm non Tăng Bạt Hổbdh_mn_tangbatho123456aA@
16TH Ân Mỹbdh_th_anmy123456aA@
17TH Ân Nghĩabdh_th_so2annghia123456aA@
18TH Ân Tường Đôngbdh_th_antuongdong123456aA@
19TH Tăng Bạt Hổbdh_th_tangbatho123456aA@
20TH Ân Tínbdh_th_so1antin123456aA@
21Trường Tiểu học Số 2 Ân Tường Tâybdh_th_so2antuongtay123456aA@
22Cơ sở MN tư thục Trại giam Kim Sơn52544L02123456aA@
23TH Ân Hữubdh_th_anhuu123456aA@
24MG Ân Tường Tâybdh_mn_antuongtay123456aA@
25TH Ân Hảo Tâybdh_th_anhaotay123456aA@
26MG Ân Tường Đôngbdh_mn_antuongdong123456aA@
27Mầm non Ân Nghĩabdh_mn_annghia123456aA@
28MG Vùng caobdh_mn_vungcao123456aA@
29MG Ân Hữubdh_mn_anhuu123456aA@
30TH Bok Tớibdh_th_boktoi123456aA@
31TH Đak mangbdh_th_dakmang123456aA@