Chủ nhật, 23/01/2022 - 02:57|
Phòng GD&ĐT Hoài Ân kính chào quý khách ghé thăm!

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông. 

Thực hiện Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021- 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022 như sau:

Ngày ban hành:
17/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/11/2020
Ngày hiệu lực:
09/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 Về việc thực hiện thu học phí và các khoản thu đầu năm học 2017 - 2018

Ngày ban hành:
06/11/2017
Ngày hiệu lực:
06/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh sau bão số 12

Ngày ban hành:
05/11/2017
Ngày hiệu lực:
05/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực