Sunday, 23/01/2022 - 04:26|
Phòng GD&ĐT Hoài Ân kính chào quý khách ghé thăm!
Ngày ban hành:
11/12/2019
Ngày hiệu lực:
11/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Đối tượng áp dụng: Bộ Quy tắc này áp dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh trong trường trung học cơ sở Ân Hảo Tây.

Ngày ban hành:
01/10/2019
Ngày hiệu lực:
01/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để phù hợp với nghề dạy học được xã hội tôn vinh và có cơ sở để nhà áp dụng trong nội bộ, Trường TH Ân Tường Đông xây dựng Quy định Quy tắc ứng xử và Văn hóa công sở

Ngày ban hành:
24/09/2019
Ngày hiệu lực:
25/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/11/2018
Ngày hiệu lực:
29/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/04/2018
Ngày hiệu lực:
10/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/08/2017
Ngày hiệu lực:
14/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/08/2017
Ngày hiệu lực:
14/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

 

Ngày ban hành:
27/04/2017
Ngày hiệu lực:
27/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực